Välkommen till Pontes hemsida.Bokförlaget Pontes
Rösgatan 1
453 30 LYSEKIL
Telefon: 0523-121 62
www.pontes.se
info@pontes.se

Lurad av slumpen av Nassim Nicholas Taleb


Vi människor har en benägenhet att
bortse från slumpens viktiga roll i våra
liv, att se sammanhang där sådana inte finns
och att förlita oss på fel slags information.
Detta komplicerade förhållande till slumpen
står i fokus i denna bok.

För mer info klicka här

Dikter av Ricardo Reis av Fernando Pessoa


Fernando Pessoa är en av världens största diktare, och
Ricardo Reis är en av hans viktigaste heteronymer.
Det stora flertalet av dikterna i denna volym ges
härmed ut för första gången i svensk översättning.

För mer info klicka här
Bokförlaget Pontes grundades 1982. Den första boken kom ut 1983, en ny svensk översättning av Lazarillo de Tormes, en spansk skälmroman från 1500-talet. Sedan dess har Pontes givit ut en rad böcker som kan betecknas som klassiker, och även helt nyskrivna böcker. Utgivningen har inte någon speciell ämnesinriktning, men några genrer dominerar, nämligen poesi, romaner, bi ografier, arkitektur och ekonomi. Samtliga utgivna titlar utom fyra är översättningar. Förlagsnamnet är latin och betyder broar.


N. N. Taleb
Antifragilitet

Mário de Sá-Carneiro
Lúcios bekännelse

Charles Darwin
Känslouttryck hos människor och djur


Ett genreindelat urval

Dikter:

Till Margarita av Ruben Dario,
Nueva York av Jan Norming,
Ode till havet av Fernando Pessoa,
Haiku och kamon

Romaner:

Kusin Basilio av Eça de Queirós,
Mr Noon av D. H. Lawrence,
Ner med vapnen av Bertha von Suttner,
Kokoro av Natsume Soseki,
En älskande man av Martin Walser

Biografier, inkl. självbiografier, brev och dagböcker:

Brevväxling
av H. C. Andersen och Lina von Eisendecher,
Självbiografi av Charles Darwin,
Mitt liv som ung flicka av Helena Morley,
Orons bok av Fernando Pessoa

Konst och arkitektur:

Berömda renässanskonstnärers liv I-II av Giorgio Vasari, Privat och offentligt av Beatriz Colomina

Filosofi:

Skrattet och Introduktion till
metafysiken av Henri Bergson.

Ekonomi:

Rikedomens evangelium
av Andrew Carnegie,
Allmän teori av J. M. Keynes,
Manier, panik och krascher
av C. Kindleberger

Tryck här så kommer böckernas framsidor upp


Bokförlaget Pontes har givit ut böcker av en mycket brokig skara författare. Bland dem finns storheter som Jane Austen, Charles Darwin, Fernando Pessoa och Marcel Proust, för att nämna några. Där förekommer även okända namn som förtjänar att räddas från glömskan, till exempel Adelaide von Hauswolff, som skrev en mycket rolig och gripande dagbok under åren 1808-1809 då hon och hennes far var krigsfångar i Ryssland. Författarna kommer från många länder och språkområden, de är från bl. a. Nicaragua, Brasilien, Japan, Libanon, Italien och Norge. Även tidsmässigt är det stor spridning bland författarna – som exempel kan nämnas Giorgio Vasari, född 1511 och Beatriz Colomina, född på 1950-talet, som båda skriver om arkitektur.

Alla författare hittar du här!
För att skicka ett meddelande till Pontes klicka här.

På grund av den minimala bemanningen på förlaget (i princip en person, undertecknad) ombeds ni att inte skicka in manus, för jag hinner inte läsa dem. Däremot tar jag gärna emot tips på böcker som borde översättas och ges ut.

Margareta Marin

copyright Michael Gottschalk - Scrypt & Venatry